Boeing 747 Jumbo Jet Warszawa

Boeing 747 Jumbo Jet

Boeing 747 Jumbo Jet na lotnisku w Warszawie

Boeing 747 Jumbo Jet – odlot jednego z największych samolotów odrzutowych na świecie. Boeing 747 nazywanego Jumbo Jet’em. Odlot 30 grudnia 2016 roku z lotniska EPWA. Dokładny model samolotu: Boeing 747-4KZF, linia Atlas Air, rejestracja i numer: N407KZ , 36134/1405, numer lotu: ENT7913.

Boeing 747 Jumbo Jet

Boeing 747 Jumbo Jet

Boeing 747 Jumbo Jet

Boeing 747 Jumbo Jet

Boeing 747 Jumbo Jet

Boeing 747 Jumbo Jet

Boeing 747 Jumbo Jet

Boeing 747 Jumbo Jet

Boeing 747 Jumbo Jet

Boeing 747 Jumbo Jet

Boeing 747 Jumbo Jet

Boeing 747 Jumbo Jet